วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Slumdog Millionaire
Winning oscars dosen't really say much about films to be honest.

Scorcese has only won 1 and look at the brilliant films he has made.

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551